Coretta & Martin Luther King Instituttet for fredsarbeid arbeider for positiv sosial endring gjennom utdanning, forskning, praktisk konfliktarbeid og tilrettelegging av dialog. Inspirert av arven etter Coretta og Martin Luther King Jr har instituttet som mål å være en endringsagent lokalt, nasjonalt og globalt ved å tilby innovative tilnærminger til freds- og menneskerettighetsarbeid med fokus på toleranse, refleksjon og dialog.

KING INSTITUTTET

King Dojo er King Instituttets innovative program for ungdom med atferdsproblematikk og i risikosonen i forhold til kriminalitet, gjengvirksomhet og ekstremistiske grupperinger.

KING DOJO

King Research gjennomfører prosjekter som utvikler feltet for fredsforskning. Vi produserer rapporter og artikler som er relevante for konfliktarbeidere og som har til hensikt å støtte transformasjon og sosial forandring.

KING RESEARCH

King Instituttet kombinerer teori og praksis med innovative og effektive pedagogiske metoder. Vi trener og inspirerer mennesker til meklings-, dialog- og endringsarbeid i ulike deler av samfunnet.

KING EDUCATION

Vi bidrar til å øke konflikthåndteringskompetansen i ulike deler av samfunnet. Dette gjør vi blant annet ved å bistå moskeer, kirkesamfunn, andre livssynssamfunn og organisasjoner med kurs, veiledning, og bistand.  Vi bidrar til at parter som er i krevende konflikter eller varslingssaker får hjelp til å gå inn i konstruktive prosesser, ivaretatt gjennom en faglig og etisk tilrettelagt prosess. 

KING MENTORING

King Peacemaking handler om å tilrettelegge for dialog på ulike nivåer i samfunnet. Med lang og bred erfaring og med en verktøykasse full av prosess- og meklingsverktøy tar vi ansvar og bidrar der hvor det er behov – på gata i Oslo, mellom mennesker og grupper som befinner seg i en fastlåst situasjon eller i konflikter andre steder i verden hvor vår bistand kan bidra konstruktivt.

KING PEACEMAKING

Coretta & Martin Luther King Instituttet for fredsarbeid
Pilestredet 27, 0164 Oslo
Org nr. 923107940

post@kinginstituttet.no